Internet Comunitari

La llei de telecomunicacions permet que una comunitat de propietaris contracti un ADSL i comparteixi la connexió entre els seus veïns.

Amb la nostre solució d’accés a Internet per a comunitats mitjançant les tecnologies actuals (cable, wifi, PLC.) els usuaris poden connectar els seus equips d’una forma senzilla i econòmica. Aquest servei es gestiona centralment. L’assignació d’ample de banda es dinàmic per què en cas d’estar tots els usuaris connectats es tingui un ample de banda suficient per navegar, veure continguts multimèdia, xatejar, treballar, etc. sense problemes. D’altra banda quan hi hagi pocs clients connectats el sistema reajusta l’ample de banda automàticament per obtenir més velocitat.

La seguretat que incorpora el nostre sistema impedeix que els usuaris connectats a la xarxa es pugin veure entre ells, d’aquesta manera cap veí podrà veure els arxius i documents de cap altre.

PREGUNTES FREQÜENTS

· Quines són les característiques de la connexió?

L’assignació d’ample de banda és suficient per poder navegar, veure continguts multimèdia i treballar sense problemes. Tots els usuaris tenen garantit un ample de banda mínim, suficient per a un ús normal: navegació web, correu, facebook…

· Puc realitzar descàrregues P2P? ( Emule, ares, … )

Cada vivenda té un ample de banda assignat i pot fer descàrregues sense problemes. La configuració es pot modificar i adaptar segons les necessitats.

· Quin seguiment es fa?

Hi ha un sistema de control de la línia les 24 hores del dia. En cas de caiguda de l’ ADSL s’envia un avís per poder mantindre un servei amb el màxim de fiabilitat i aconseguir el mínim de talls.

· I si a un veí no li interessa participar i contractar el servei o ja té el seu propi ADSL?

La instal·lació comunitària està preparada per a tots els habitatges de l’immoble. No obstant,en cas que algun veí vulguitenir el seu propi ADSL, s’instal·larà sola-ment en els habitatges dels interessats, sense haver de pagar pels aparells que no s’utilitzin. Si algun dia decideixen connectar-se a la comunitat, podran adquirir els dispositius sense cap problema.


· Els usuaris que estan connectats a la xarxa veuran els documents que tinguin compartits als ordinadors?

 No, la nostra solució porta un sistema per impedir que els usuaris es puguin veure entre si.


· Quants ordinadors es poden tenir a cada vivenda ?

Tants com es vulguin, no hi ha límits. L’ample de banda assignat per cada vivenda es repartirà per cada ordinacor connectat.

· En cas d’avaria, és possible saber l’origen del  problema?

Sí. Hi ha instal·lat un software que enregistra constantent l’ample de banda, la quantitat de trànsit (Mb i/o Gb) i tipus de protocol (P2P, http, https, ftp, Pop3) que el nostre  dept. tècnic pot consultar en cas d’ incidència i detectar el  possible origen del problema. També disposem d’un servidor central a les nostres oficines que 24h/365 dies vigila les diferents xarxes desplegades en cada comunitat de veïns i que verifica el funcionament dels sistemes.

 · Manteniment / Garantia Opcional

Recomanem la contractació del servei de manteniment/garantia de software i hardware per poder contactaramb el nostre servei tècnic les 24 ja sigui per SMS,WHATSAPP o CORREU per notificar la incidència i en breu atendre la seva resolució.

Inclou l’equip servidor SNMP a on es  recullen totes les activitats del maquinari desplegat per realitzar manteniment pro-actiu: amples de banda de les interfícies amb gràfiques, entre  moltes altres dades, molt útil per detectar possibles incidències i realitzar anàlisis i determinar el seu origen, sempre complint amb la llei de protecció de dades.

A la nostra seu disposem de servidors centrals que constantment estan verificant el correcte funcionament del sistema per permetre els manteniments pro-actius remots i facilitar la millora i actualització de infraestructura.

Per a més informació, no dubti en contactar amb noslatres!